dissabte, 20 de febrer de 2016


COMVOCATORIA D'ASSEMBLEA GENERALORDINÀRIA

Per la present i d'acord amb alló que diu als estatuts de l'associació, ssou convocats en temps i forma, a l'assemblea general a celebrar el proper dia 5 de març a les 18.00 h en primera comvocatòria, i a les 18.30 h en segona a la seu de la mateixa.

ORDRE DE LA SESSIÓ
  • Lectura i aprovació si escau de l'acta anterior.
  • Memòria d'activitats realitzades durant l'any 2016.
  • Memòria d'activitats per a l'any 2016.
  • Renovació parcial de la junta Directiva.
  • Estat de comptes de l'any 2015.
  • Pressupost econòmic per a l'any 2016.
  • Precs i preguntes.

Alhora , i com ja ve sent habitual, el proper dia 11 de març a les 20.00h, en visitarà el sr. Alcalde per escoltar de primera mà les nostres observacions respecte al Barri de Ferreries Sant Vicent.
Agraeixo per avançat la vostra atenció i espero saludar-vos personalment el dia de l'assemblea.

Ferreries, febrer de 2016

El President
Joan C. Bonfill i Moreno


Nota : En acabar hi haurà un petit refrigeri per a tots els assistents.

C/ Alfara, 20 baixos (977-504-812)
43500 Tortosa

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada